Spreek je uit!

Donderdag, tijdstip wordt nader bepaalt.
Start in 2016 op 10 maart en 15 september.
Kosten € 10,- borg van € 40,-.

Je kunt je opgeven aan de balie.

Spreek je Uit! is een interactieve taal en presentatie training waarbij de deelnemer zich bewust wordt van zichzelf, de mensen om zich heen, het eigen kunnen en de eigen wensen. De deelnemer leert spelenderwijs ageren op levensechte situaties, zonder de eigen identiteit en achtergrond los te hoeven laten. De deelnemer leert eigen doelen te stellen en te bepalen.

Het Internationaal Vrouwen Centrum hanteert een leermethode die gericht is op de participatieladder. De deelnemer volgt haar weg op de ladder vanuit ‘geïsoleerd’ naar sociale activering en waar mogelijk naar werk, in zes treden. Tussen elke trede ligt een aantal te volgen activiteiten, cursussen en trainingen. Op deze manier kan de deelnemer opklimmen op de ladder. Het IVC gaat uit van de slogan: ‘Wat wil ik?’ ‘Wat heb ik hier voor nodig?’ ‘Hoe ga ik zorgen dat ik hier in slaag?

Op het IVC vond in de overgang van de cursussen en trainingen van sociale activering naar re-integratie  een stagnatie plaats. Een deel van de deelnemers kon de stap van de derde naar de vierde trede niet maken. Uit  onderzoek bleek dat het probleem niet bij verbale kennis of de grootte van de woordenschat van de deelnemers lag, maar dat zij de Nederlandse taal onvoldoende assertief en ad rem weten te gebruiken. Alhoewel zij wel over voldoende taalkennis beschikten, misten zij het vermogen adequaat op situaties te reageren. Dit is niet erg verwonderlijk omdat het in veel culturen niet op prijs wordt gesteld dat je jezelf op de voorgrond plaatst.

Naast bovengenoemd probleem lopen de deelnemers ook tegen tal van andere barrières op die zij moeten overwinnen voor zij toe zijn aan het EVC traject. Zij hebben trauma’s opgelopen, dragen rugzakken met angsten en problemen mee. Hier wordt vooral in het eerste deel van de training aan gewerkt. Een persoon kan zich immers pas verder ontwikkelen als er ruimte vrij gemaakt is. Een aantal lesonderdelen van de training ‘Spreek je Uit!’ komt uit de systeemtherapie.

De heer R. Duvekot, associate professor personolized learning, heeft enkele jaren geleden EVC trainer M. Frentrop benaderd. De heer Duvekot was bezig met een onderzoek naar de meerwaarde van de EVC trainingen voor het individu. Hij hield met deelnemers van het IVC interviews om te onderzoeken of de trainingen bijdragen aan de verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt, maar wat nog belangrijker is, of de trainingen ertoe hebben bijgedragen dat zij bewuster hun keuze hebben kunnen maken. De positieve resultaten uit de interviews staan gepubliceerd in het boek ‘The power of VPL, Validation of prior learning as a multi-targeted approach for access to learning opportunities for all.’ De heer Frentrop en mevrouw Pfann verzorgden op uitnodiging een workshop op de VPL Biënnale in Rotterdam over het gebruik van EVC op het IVC. De training spreek je Uit! is op de Biënnale gepresenteerd als voorportaal van de EVC trainingen.