‘’Het is onze missie vrouwen te empoweren naar sociale zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid!’’

Het Internationaal Vrouwen Centrum zet zich vanaf 1985 in voor de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen in Den Helder. Internationaal betekent dat alle vrouwen welkom zijn; zowel allochtoon als autochtoon, als deelnemer en/of vrijwilliger. Ontmoeting staat voorop, doorgroei is het streven.

Het Internationaal Vrouwen Centrum heeft diverse cursussen, activiteiten, trainingen en projecten. Zij dienen om de vrouwen te laten groeien op hun eigen wijze. Iedereen krijgt persoonlijk advies. Iedere vrouw kan binnenlopen voor kennismaking en het leggen van contacten. Bovendien kan er doorverwezen worden naar andere organisaties waarmee het IVC samenwerkt.

De Participatieladder

 

Het IVC werkt met het IVC Participatieladder Model (IPM), een wetenschappelijk gevalideerd model met Europese erkenning. Met behulp van dit model helpen wij vrouwen zichzelf te ontwikkelen. Stijgen op de ladder, dus persoonlijke groei, staat hierbij centraal.

Actueel

Stedelijke viering Internationale Vrouwendag in Den Helder

Mooie volle zaal voor de lezing van dr. Petra de Vries over 100 jaar vrouwenkiesrecht en haar geschiedenis. Georganiseerd door het Internationaal Vrouwen Centrum in School 7. Een programma in samenwerking met Kopgroep bibliotheken, de Helderse Historische Vereniging...

Viering Internationale Vrouwendag

In Den Helder worden van 6 t/m 26 maart diverse activiteiten georganiseerd rond deze mijlpaal. Het kiesrecht is in Nederland zo vanzelfsprekend dat je het bijna niet kunt voorstellen dat de situatie honderd jaar geleden anders was. Toch werd het algemeen kiesrecht...

Training klantenservice Retravassev

Vandaag is het uittesten van de training Klanten Service van het trans Europese project Retravassev succesvol afgerond. De deelnemers hebben veel geleerd. En de trainers ook! Iedereen hartelijk bedankt voor jullie hulp.