Coming soon

18 januari 2019

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan onze nieuwe website.

 

Houd voor actuele informatie onze facebookpagina in de gaten:

https://www.facebook.com/
Internationaalvrouwencentrum

 facebook

Wat is het IVC?

Het centrum zet zich al vanaf 1985  in voor de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen in Den Helder. Internationaal betekent dat alle vrouwen welkom zijn; zowel allochtoon als autochtoon, als deelnemer en/of vrijwilliger.

Adres en openingstijden

IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
0223-634216
i.vrouwen@kpnmail.nl

Maandag dinsdag en donderdag 9.00-16.00 uur, woensdag en vrijdag 9.00-12.00 uur.
Het IVC volgt de vakanties van het basisonderwijs van de Brede School IJsselmeerstraat. Alleen in de zomervakantie en de kerstvakantie is het IVC één week eerder dicht dan de scholen.