In een meerjaren samenwerking hebben Geriant en het IVC de krachten gebundeld in het organiseren van mini symposia en voorlichtingsbijeenkomsten voor zorginstanties die werken met migranten én voor etnisch – religieuze organisaties in den Helder. Hierbij werkt het IVC tevens samen met het regionaal Platvorm Relationeel en Eergerelateerd Geweld.
In 2018 was het IVC onderdeel van het Minisymposium Dementie bij Ouderen met een migrantenachtergrond met partners Geriant, Stichting Pharos en de gemeente Den Helder. In 2019 maken wij ons hard de uitkomsten van ons onderzoek aan de achterban van de etnisch-religieuze organisaties te presenteren.