Projecten en samenwerkingen

Het Internationaal Vrouwen Centrum werkt samen met organisaties en bedrijven om haar doelstellingen te bereiken. Op deze pagina leest u meer over deze samenwerkingen en over onze verschillende projecten, die zowel een lokale als internationale impact hebben.

Aan alle bedrijven in de Noordkop:

Help ons samen met het Oranjefonds het project ‘Klaar voor de start’ te realiseren

Binnenkort hopen wij bij het Internationaal Vrouwen Centrum in Den Helder te kunnen starten met het project ‘Klaar voor de Start’, waarbij we dertig vrouwen intensief gaan begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Het Oranjefonds heeft het IVC hiervoor onlangs een subsidie toegekend van €10.000. Om deze subsidie daadwerkelijk te krijgen, moeten wij eerst zelf een inleg van €10.000 doen, dat door het Oranjefonds zal worden verdubbeld. En daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

Lokale projecten

Project ‘Dementie bij ouderen met een migrantenachtergrond’

in samenwerking met Geriant.

In een meerjaren samenwerking hebben Geriant en het IVC de krachten gebundeld in het organiseren van mini-symposia en voorlichtingsbijeenkomsten voor zorginstanties die werken met migranten én voor etnisch–religieuze organisaties in Den Helder. Hierbij werkt het IVC tevens samen met het regionaal Platvorm Relationeel en Eergerelateerd Geweld.

   

  Project ‘Armoedebestrijding in Achterstandswijken’

  in samenwerking met HKN Huisartsen.

  Het uitgangspunt van het gezamenlijk project van HKN – IVC is het in kaart brengen van de problematiek die zorgverleners tegenkomen in achterstandswijken en hoe wij hun daarbij kunnen helpen.

   

  Landelijke projecten

  E-learning Intercultureel Vakmanschap

  in samenwerking met Kennisplatform Intergratie en Samenleving (KIS)

  Het Internationaal Vrouwen Centrum heeft meegewerkt aan de e-learning Intercultureel Vakmanschap voor wijkteams in Nederland, van KIS Movisie in Utrecht.  

  Veel sociaal professionals worstelen met de grote diversiteit van hun cliënten. Hoe om te gaan met al die verschillen? Om professionals te ondersteunen heeft KIS een nieuwe e-learningmodule over intercultureel vakmanschap ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein.

   Europese projecten

   Onder constructie.

    

    Ook samenwerken met IVC? Neem contact met ons op!